Onderwijs

Mijn lerares heeft nooit geweten, dat mijn broertje gehandicapt is en dat ik ’s morgens hem soms moet helpen. Dan kom ik te laat. Niet zo veel maar toch...Ik wou dat nooit zeggen, de school heeft daar toch niks mee te maken ? Toen verteld werd over de mantelzorg, heb ik mijn vinger opgestoken. Ik wist eerder niet dat ik ook mantelzorger was. Een jonge.. Gelukkig begrijpt mijn lerares me nu beter.
Ze is niet meer boos als ik een beetje te laat kom.

Ingewikkeld

Er zijn veel leerplichtige kinderen en jongeren die mantelzorgtaken uitvoeren. Dat is niet altijd zichtbaar op school en vaak niet bekend bij de onderwijzer(es) of docent(e). Het heeft vaak een negatief effect op schoolresultaten. Onderkenning is belangrijk.

Het KMO geeft voorlichting aan leerkrachten van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Zij besteden er dan aandacht aan. Dat leidt tot betere onderkenning en ondersteuning van de jonge mantelzorgers.

Bij het KMO kan informatie over deze voorlichting ingewonnen worden en afspraken over de uitvoering

Contactformulier

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zsm contact met je op

Please type your full name.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid email address.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

© 2019 Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe

Privacy Statement  |   Netnog websites